Novosti

29.08.2014 POZIV za održavanje izvještajne izvanredne skupštine


Privitak 1 - Download

Izvršni odbor
Udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske

upućuje

POZIV

za održavanje izvještajne izvanredne skupštine


Pozivaju se svi zainteresirani na izvještajnu izvanrednu skupštinu Udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja će se održati u nedjelju 31. kolovoza 2014. godine u Kutjevu (kino dvorana) s početkom u 11.30 sati. 

27.08.2014 Natječaj za EnU i OiE.


Privitak 1 - Download


Obavještavam Vas da je Krapinsko-zagorska županija objavila natječaj za
EnU i OiE.


19.08.2014 ODLUKA O USVAJANJU IZVIJEŠĆA O STANJU U PROSTORU ZA RAZDOBLJE DO 2014/2018


Privitak 1 - Download
Privitak 2 - Download

Na temelju članka 39. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 30. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) općinsko Vijeće općine Desinić na svojoj 7. sjednici održanoj dana 25.07.2014. godine donosi


ODLUKU O USVAJANJU IZVIJEŠĆA O STANJU U PROSTORU
ZA RAZDOBLJE DO 2014/2018


19.08.2014 Odluke sa 7. Sjednice općinskog Vijeća


Privitak 1 - Download
Privitak 2 - Download
Privitak 3 - Download
Privitak 4 - Download
Privitak 5 - Download
Privitak 6 - Download
Privitak 7 - Download

19.08.2014 Obavijest o natječaju


Privitak 1 - Download

Krapinsko-zagorska županija će tijekom slijedećeg tjedna na internetskoj stranici Županije www.kzz.hr objaviti javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Županije. Sufinancirati će se provedba mjera energetske učinkovitosti:

11.08.2014 Nove Internet stanice tvrtke Humplin d.o.o.


Privitak 1 - Download

Poštovani,
Obavještavamo Vas da su aktivirane nove Internet stanice tvrtke Humplin d.o.o. (www.humplin.hr). Na navedenim stranicama možete se prijaviti za dobivanje obavijesti koje objavljuje Humplin d.o.o. , a koje će Vam biti proslijeđene putem e-mail poruke kao i postavljati pitanja putem kontakt obrasca na poveznici http://humplin.hr/kontakt/.

24.07.2014 7. Sjednica općinskog Vijeća općine Desinić


Privitak 1 - Download
Privitak 2 - Download
Privitak 3 - Download
Privitak 4 - Download
Privitak 5 - Download
Privitak 6 - Download
Privitak 7 - Download
Privitak 8 - Download

P O Z I V

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 11/13), sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana

25.07.2014. godine (petak) s početkom u 19:00 sati
u Vijećnici Općine Desinić.

10.07.2014 Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova


Privitak 1 - Download
Privitak 2 - Download
Privitak 3 - Download

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

01.07.2014 IZMIJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU


Privitak 1 - Download

Na temelju članka 20. stavak 3. i 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), u skladu s Proračunom Općine Desinić («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 29/20) i članka 44. Statuta Općine Desinić («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 11/13) načelnik Općine Desinić donosi

30.06.2014 NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog uredaTurističke zajednice


Privitak 1 - Download

NATJEČAJ - za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda
Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

12.06.2014 Zahvala


Privitak 1 - Download

Štovani žitelji općine Desinić.

Koristimo ovu priliku kako bismo Vas obavijestili, a prvenstveno zahvalili svima koji su se odazvali humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći za poplavom stradaloj Slavoniji.

06.06.2014 OBAVIJEST HUMPLIN

Molimo Vas da nam sve dojave vezane uz pojavu mirisa plina te eventualne kvarove ili sumnje u kvarove na distributivnom sustavu plina javite na BESPLATNI TELEFON 0800 200 174

06.06.2014 OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - Download

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

05.06.2014 ODLUKA O USVAJANJU STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE


Privitak 1 - Download

Na temelju članka 44. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapisnko zagorske županije“ broj 11/13), a u skladu sa člankom 13. Zakona o koncesijama ( „Narodne novine“ broj 143/12)načelnik općine Desinić donosi

ODLUKU O USVAJANJU
STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

05.06.2014 Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija


Privitak 1 - Download

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o koncesijama (,Narodne novine" broj 143/12),
članka 9. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 08/10) i članka 44 Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapsinko zagorske županije“ broj 11/13) načelnik općine donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija

03.06.2014 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA


Privitak 1 - Download

Na temelju članka 7. Pravilnika o bagatelnoj nabavi (Klasa: 400-09/14-01/68, Urbroj: 2214/02-14-01) i članka 44. Statuta općine Desinić, načelnik općine Desinić donosi sljedeći:

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA

03.06.2014 ODLUKU O RASPISIVANJU POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA


Privitak 1 - Download

Na temelju članka 7. Pravilnika o bagatelnoj nabavi (Klasa: 400-09/14-01/68, Urbroj: 2214/02-14-01) i članka 44. Statuta općine Desinić, načelnik općine Desinić donosi sljedeću:

ODLUKU O RASPISIVANJU POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA

28.05.2014 Skupština trgovackog društva Humplin d.o.o.


Privitak 1 - Download

PREDMET: Priopcenje za javnost

Hum na Sutli, 27.05.2014.

Dana 13. svibnja 2014. godine održana je Skupština trgovackog društva Humplin d.o.o.za
distribuciju plina. Skupštini su prisustvovali predstavnici svih clanova Društva (predstavnici Opcine

26.05.2014 Javni poziv za pomoć u Slavoniji


Privitak 1 - Download

Javni poziv za pomoć poljoprivrednicima na poplavljenim područjima Slavonije
Krapinsko-zagorska županija pokreće inicijativu za pomoć poljoprivrednicima na poplavljenim područjima Slavonije koji su pretrpjeli velike štete u stočnom fondu, te velike gubitke u hrani za stoku. Kako je situacija u poplavljenim područjima veoma teška pozivamo stanovnike naše Županije da u znak solidarnosti s poljoprivrednim proizvođačima doniraju hranu za životinje kako bi se poljoprivrednicima u Slavoniji pomoglo oko prehranjivanja stoke te očuvanja nijhove dobrobiti i zdravlja.

20.05.2014 Humanitarna akcija Općine Desinić

Humanitarna akcija Općine Desinić

Za prikupljanje odjeće, obuće, higijenskih potrepština, vode, hrane koja se ne kvari i svega ostaloga za potrebe ljudi ugroženih poplavama.
Mjesto prikupljanja je prostor općine Desinić u vremenu od 6:30 do 15:00 sati od 21.05.2014. pa do daljnjega po potrebi.
Pomozite onima kojima je u ovom trenutku pomoć najpotrebnija

15.05.2014 Projekt Upoznajmo i uživajmo - Poziv za sudjelovanje u projektnim aktivnostima


Privitak 1 - Download

Krapinsko-zagorska županija u suradnji sa Kmetijsko gozdarskom zbornicom Slovenije Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje, Združenjem turističnih kmetij Slovenije, Zagorskom razvojnom agencijom d.o.o. te Turističkom zajednicom Krapinsko-zagorske županije, u sklopu Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. provodi prekogranični projekt „Upoznajmo i uživajmo“.


OBRAZAC
za uključenje u projektne aktivnosti i upis u Bazu ponuđača na ruralnom području

15.05.2014 6. Sjednica općinskog Vijeća općine Desinić


Privitak 1 - Download

P O Z I V

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 11/13), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana

20.05.2014. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati
u Vijećnici Općine Desinić.

12.05.2014 Biračka mjesta na području općine Desinić za izbore članova u Europski parlament 25.05.2014.

Biračka mjesta na području općine Desinić za izbore članova u Europski parlament 25.05.2014.

Biračka mjesta na području općine Desinić za izbore članova u Europski parlament 25.05.2014.

Orginalni dokumenti

28.04.2014 ODLUKA O RASPISIVANJU POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVSRTANIH CESTA NA TEMELJU UGOVORA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ.


Privitak 1 - Download

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, broj: NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 5. , 6. i 7. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 08/10) načelnik općine Desinić donosi sljedeći:

25.04.2014 Poziv na sudjelovanje na 9. sajamu udruga krapinsko-zagorske županije


Privitak 1 - Download

Mreža udruga Zagor organizira sad već tradicionalni 9. Sajam Krapinsko-zagorske županije. Ciljevi Sajma su okupljanje aktivnih udruga s područja županije, povezivanje udruga i stvaranje zajedničkih projekata i programa te predstavljanje rada udruga lokalnom stanovništvu i posjetiteljima. Sajam udruga sufinancira Krapinsko-zagorska županija kroz sufinanciranje Županijskog programa djelovanja za mlade.

18.04.2014 Sretan Uskrs

Sretan Uskrs

15.04.2014 Jurjevski dani 2014

Jurjevski dani 2014


28.03.2014 Uredovni dan za područje bivše općine Pregrada

Poštovani,

U srijedu, 2. travnja 2014. godine od 16,00 do 19,00 sati župan Željko Kolar sa zamjenicima Jasnom Petek i Anđelkom Ferek-Jambrekom te pročelnicima županijskih upravnih odjela održati uredovni dan Krapinsko-zagorske županije u Pregradi, jednom od sjedišta bivših općina u Krapinsko-zagorskoj županiji. Prijem građana održat će se u prostorijama Grada Pregrade (Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada) od 16,00 do 19,00 sati.

Zainteresirani građani s područja bivše općine Pregrada mogu doći u navedeno vrijeme u prostorije Grada i sastati se sa županom, njegovim zamjenicima te pročelnicima županijskih upravnih odjela.

S poštovanjem,
Ured Župana

24.03.2014 Objava biračima - za dan održavanje izbora određena je nedjelja, 25 svibnja 2014 godine


Privitak 1 - Download

24.03.2014 Priprema registra birača za održavanje izbora za članove u Europski parlament iz RH


Privitak 1 - Download

18.03.2014 Upute za smanjenje broja komaraca


Privitak 1 - Download

U ovoj objavi Vam donosimo korisne savjete i upute za smanjenje broja komaraca.

18.03.2014 OPĆINA DESINIĆ KALENDAR DOGAĐANJA U 2014.GODINI

SIJEČANJ

Naziv manifestacije: Trikraljski zvezdari
Datum održavanja: 05.siječanja 2014.
Mjesto održavanja: Desinić
Opis manifestacije: Svatko tko dođe 5. siječnja u Desinić moći će prisustvovati i doživjeti stogodišnju tradiciju «pjevanja sa zvijezdom pod oknom» koja se obilježava po okolnim kućama i restoranima. Posebno je zanimljivo i to da se stariji i mlađi pjevači natječu tko će imati ljepšu zvijezdu i pjesmu sveta tri Kralja...

13.03.2014 OBAVJEST O JAVNOM UVIDU


Privitak 1 - Download

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane strane da su radovi na izradi Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Pregrada-Klanjec“ na području šumarije Krapina pri kraju

03.03.2014 5 sjednica općinskog Vijeća općine Desinić


Privitak 1 - Download

Predsjednik općinskog vijeća općine Desinić, gospodin Miljenko Ljubić,
sazvao je 5 sjednicu općinskog Vijeća općine Desinić koja će se održati
dana 05.03.2014. godine s početkom u 18:00 sati u Vijećnici općine Desinić.

27.02.2014 Program dodjele bespovratnih potpora u 2014. godini

Ministarstvo turizma predstavilo je program dodjele bespovratnih potpora u 2014. godini pod nazivom „Konkurentnost turističkog gospodarstva“. Sredstva programa namijenjena su subjektima malog gospodarstva: trgovačkim društvima (izvan javnog sektora), obrtima, zadrugama, seljačkim domaćinstvima (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičkim osobama – privatnim iznajmljivačima. Za provedbu programa na raspolaganju je 26,65 milijuna kuna, a potpore se kreću od 30 do 500 tisuća kuna.

21.02.2014 Dokapitalizacija Humplin-a d.o.o.

Dokapitalizacija Humplin-a d.o.o.

U Humplin-u d.o.o. operatoru distributivnog sustava plina uspješno je završena dokapitalizacija unosom stvari – plinovoda u vlasništvu grada Pregrada i Općine Desinić u temeljni kapital Humplin-a d.o.o.

18.02.2014 Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima - obavijest

Poštovani,
 
obavještavamo Vas da su temeljem Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 28/13) i Programu rada za 2014. godinu, na Internet stranicama Hrvatske turističke zajednice www.croatia.hr i Ministarstva turizma www.mint.hr objavljeni:
 

 

23.01.2014 Javni poziv za osposobljavanje poljoprivrednika za poslove knjigovođe/tkinje

Krapinsko-zagorska županija provodi program osposobljavanja i usavršavanja poljoprivrednika za zanimanje:
- knjigovođa/knjigovotkinja za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)

Osposobljavanje se provodi temeljem Odluke o mjerama ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije 2014.-2015. godine, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 08/13).

09.01.2014 POPIS UČENIKA/STUDENATA KOJIMA JE ODOBRENA POMOĆ u šk./god. 2013./2014.

Na sljedećem linku možete preuzeti POPIS UČENIKA/STUDENATA KOJIMA JE ODOBRENA POMOĆ u šk./god. 2013./2014.

Download dokumenta

23.12.2013 Čestit Božić i uspješnu Novu 2014. godinu

Čestit Božić i uspješnu Novu 2014. godinu

Čestit Božić i uspješnu Novu 2014. godinu žele Vam Općinsko vijeće, načelnik općine te djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Desinić

23.12.2013 Natječaj za radno mjesto direktora poduzeća Humplin d.o.o.

Natječaj za radno mjesto direktora poduzeća Humplin d.o.o. - download

10.12.2013 Natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika

Natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika

Natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika - Download

Aplikacijski obrazac - Download

28.11.2013 RJEŠENJE O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

Rješenje o određivanju glasačkih mjesta - download

11.11.2013 Natječaj za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima

Na temelju članka 3. i 4. st. 1. i 3. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 27/09., 5/11.) načelnik Općine Desinić raspisuje

04.09.2013 Javna nabava sanacija klizišta Desinić gora

Na sljedećim linkovima možete vidjeti deteljnije o ovoj temi.

Sanacija klizišta desinić - PDF download
Poziv za nadmetanje - doc download
Prilog 1 - PDF download
Prilog 2 - PDF download
Prilog 3 - PDF download
Prilog 4 - PDF download
Prilog 5 - PDF download
Prilog 6 - PDF download

02.09.2013 Međunarodni folklorni festival

Međunarodni folklorni festival

Zvonko Škreblin, načelnik općine Desinić je zajedno s zamjenikom načelnika Milivojom Dravincem protekli vikend proveo u Slovačkoj u mjestu Turčianske Teplice na poziv njihova gradonačelnika Michala Syguta.

02.09.2013 Općina Desinić Jedinstveni upravni odjel - susret

Općina Desinić Jedinstveni upravni odjel - susret

Zvonko Škreblin, načelnik općine Desinić je zajedno s zamjenikom načelnika Milivojom Dravincem u četvrtak 22. kolovoza 2013. godine u općini Rogatec prisustvovao zajedničkom susretu tamošnjeg župana Martina Mikoliča, župana Petera Misje, gradonačelnika grada Pregrade, gradonačelnika grada Klanjca, načelnika općina Zagorska Sela, Huma na Sutli, predstavnice Zagorske razvojne agencije te drugih uvaženih gostiju.

08.07.2013 Prijem najuspješnijih učenika kod načelnika

Prijem najuspješnijih učenika kod načelnika

Na samom kraju nastavne godine 2012./2013. kada se zbrajaju rezultati, postignuća i uspjesi rada osnovnoškolaca, vrijeme je da se oni najbolji nagrade.

Dana 27. lipnja 2013. god.,u prostoru Općine Desinić načelnik Općine gosp. Zvonko Škreblin upriličio je prijem učenika OŠ Đure Prejca Desinić i njihovih voditelja, mentora koji su na županijskim natjecanjima u znanju osvojili prvo, drugo ili treće mjesto u šk. god. 2012./2013.

01.07.2013 Obavjest i poziv na ponovljenu javnu raspravu

Obavjest i poziv na ponovljenu javnu raspravu - download

21.06.2013 Privremeni obračun troškova lokalnih izbora 2013. godine.

Obračun troškova prvog izbornog kruga uz troškove samog I. izbornog kruga

Obračun troškova drugog kruga izbora

Zbirni obračun troškova izbora

23.05.2013 REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DESINIĆ

REZULTATE IZBORA ZA  ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE DESINIĆ

REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DESINIĆ - (Download)

23.05.2013 REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DESINIĆ

REZULTATE IZBORA ZA  OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DESINIĆ

REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DESINIĆ - (Download)

06.05.2013 Rješenja biračkih mjesta 2013

Rješenja biračkih mjesta 2013

Rješenja biračkih mjesta 2013

06.05.2013 KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DESINIĆ

KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DESINIĆ

KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DESINIĆ

06.05.2013 KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DESINIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DESINIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DESINIĆ

26.04.2013 Europa u Desiniću Jurjevski dani 2013

Europa u Desiniću Jurjevski dani 2013

Projekt se provodio uz potporu programa Europske unije./Project is implemented with support of the Europe for Citizens programme of the European Union.

15.04.2013 Jurjevski dani 2013 - Europa u Desiniću

Jurjevski dani 2013 - Europa u Desiniću

Povodom Dana Općine, Župe i Osnovne škole tradicionalno, već niz godina se održavaju višednevne manifestacije i prigodna događanja kojima se obilježava i veliča sv. Juraj.

Ove godine uz projekt „Europa za građane“ koji financira Europska unija, proslavu zaštitnika Općine Desinić upotpunit će gostovanje udruga, organizacija i delegacija iz gradova Holešova iz Češke, Gloggnitza iz Austrije, Italije, Slovačke, Slovenije te Hrvatske.

29.03.2013 Sretan Uskrs

Sretan Uskrs

Sretan Uskrs žele Vam načelnik općine Desinić, zamjenik načelnika,  predsjednik općinskog vijeća te djelatnici općine Desinić!

Načelnik
Zvonko Škreblin

19.02.2013 Matični ured Desinić

Broj matičnog ureda u Desiniću: 049/343-152

Matični ured u Desiniću radi utorkom i četvrtkom od 7.00 do 15.00 sati,  a ostale radne dane u Pregradi (049/376-022)

14.02.2013 Održan sastanak Organizacijskog odbora «Europa za građane»

Dana 24.01.2013. godine u prostorijama Općine Desinić održan je sastanak Organizacijskog odbora «Europa za građane» sa svrhom organiziranja i provedbe projekta «Prijatelji Europe». Na sastanku su bili prisutni predstavnici općine Desinić i Jedinstvenog upravnog odjela , predstavnici udruge «Desinićki barilček», Desinićkih mažoretkinja, DVD-a, lovačkog društva «Šljuka», kuburaškog društva ,KUD Horvatska», predstavnici Osnovne škole Đure Prejca te predstavnica Dvora Veliki Tabor. Nakon detaljnog upoznavanja sa cjelokupnim projektom svatko je dobio svoja zaduženja sa svrhom što uspješnije organizacije.

13.02.2013 Odobren projekt Općine Desinić unutar programa Europa za građane

Općina Desinić uspješno je prijavila projekt „Prijatelji Europe“ na natječaj Europa za građane – Aktivni građani za Europu. Cilj projekta je organizacija susreta svih aktivnih građana, članova raznih udruga, kulturnih institucija i predstavnika lokalnih samouprava te povezivanje kroz kulturni, umjetnički i sportski program kako bi komunicirali i razmijenili iskustva te razvili osjećaj europskog identiteta temeljen na zajedničkim vrijednostima, kulturi i povijesti. Partneri u projektu su grad Holešov iz Češke, grad Gloggnitz iz Austrije, Puhački orkestar i mažoretkinje iz Slovenije te glazbeno umjetnički bend i mažoretkinje Prata di Pordenone iz Italije, a odobren je maksimalan iznos potpore u iznosu od 25.000 EUR. Susret „Prijatelja Europe“ održat će se kao trodnevno događanje u razdoblju 19. – 21. travnja 2013. godine povodom desetogodišnjice prijateljstva između grada Holešova i Općine Desinić. Bogat kulturno - umjetnički, sportski i zabavni program omogućit će produbljivanje prijateljstva te razvoj multikulturnog dijaloga između građana Općine Desinić te njihovih europskih prijatelja.

12.02.2013 KALENDAR DOGAĐANJA U 2013.GODINI

SIJEČANJ

 

Naziv manifestacije: Trikraljski zvezdari

Datum održavanja: 05.siječanja 2013.

Mjesto održavanja: Desinić

Opis manifestacije: Svatko tko dođe 5. siječnja u Desinić  moći će prisustvovati i doživjeti stogodišnju tradiciju «pjevanja sa zvijezdom pod oknom» koja se obilježava po okolnim kućama i restoranima. Posebno je zanimljivo i to da se stariji i mlađi pjevači natječu tko će imati ljepšu zvijezdu i pjesmu sveta tri Kralja.

Naziv manifestacije: Vincekovo

Datum održavanja: 22.siječanj 2013.

Mjesto održavanja: u jednoj od klijeti članova vinogradarske udruge «Barilček»

Organizator: Vinogradarska udruga «Barilček»

Opis manifestacije: provodi se tradicionalni obred blagoslova vinograda i početak radova u  vinogradu...

01.02.2013 Veleposlanik R. Makedonije u Desiniću

Veleposlanik R. Makedonije u Desiniću

Zajedničko izaslanstvo HU "Muži zagorskog srca" i Društva "Veliki Tabor" Desinić posjetilo je veleposlanika Makedonije njegovu eskelenciju gosp. Danču Markovskog. Cilj posjete bilo je uspostavljanje kulturne suradnje između Krapinsko-zagorske županije i Republike Makedonije uz unapređenje gospodarskih veza.

01.02.2013 Prvi spomenik Jurju Rattkayu – Velikotaborskom u Desiniću

Povodom dana općine Desinić i župe, 23.4 otkrit će se prvi spomenik Jurju Rattkayu Velikotaborskom. Inicijatori postavljanja spomenika su HU ''Muži zagorskog srca'' i Društvo ''Veliki Tabor'' uz pomoć vlč. Franje Mezaka, Zvonka Škreblina, naćelnika općine Desinić i Mladena Šurbeka, desinićkog poduzetnika a pod visokim pokroviteljstvo potpredsjednika Hrvatskog Sabora i počasnog građanina općine Desinić gospod. Ivana Jarnjaka.

01.02.2013 Likovno-literarni natječaj za učenike osnovne škole - "Deca iščeju Veroniku"

Društvo "Veliki Tabor" Desinić, Općina Desinić i Hrvatska udruga "Muži zagorskog srca" pozivaju učenike od 1. do 8. razreda da sudjeluju na 3. natječaju likovnih i literarnih radova "Deca iščeju Veroniku". Teme natječaja za likovne i literarne radove: Ljubav i sve što se vezuje uz nju, Veronika i Fridrik živjeli su sretno do kraja života, Ja kao dio Veronikine priče te Pod Taborom - starim gradom...

01.02.2013 JURJEVSKI DANI 2012. - Desinić

Događajnica povodom Dana Općine Desinić, Dana Župe sv. Jurja, Dana Škole Đure Prejca Desinić

01.02.2013 Javna Nabava

Javna Nabava

01.02.2013 Nagrade za kraj školske godine

Nagrade za kraj školske godine

Na samom kraju nastavne godine 2011./2012. kada se zbrajaju rezultati, postignuća i uspjesi rada osnovnoškolaca, vrijeme je da se oni najbolji nagrade. Dana 4. srpnja 2012. god.,u prostoru Općine Desinić načelnik Općine gosp. Zvonko Škreblin upriličio je prijem učenika OŠ Đure Prejca Desinić i njihovih voditelja, mentora koji su na županijskim natjecanjima u znanju osvojili prvo, drugo ili treće mjesto u šk. god. 2011./2012.

01.02.2013 Nadmetanje za uređenje nogostupa, stepenica i platoa ispred crkve i proširenje trga

Nadmetanje za uređenje nogostupa, stepenica i platoa ispred crkve i proširenje trga

Na temelju članka 78. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 90/11.) i članka 3.Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/13.) Naručitelj – Općina Desinić donosi DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE ...

01.02.2013 Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2012. godine, određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona, smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, na kojoj su izvedeni najmanji grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovi s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, ...

01.02.2013 Natječaj za dodjelu pomoći učenicima i studentima

Natječaj za dodjelu pomoći učenicima i studentima

Na temelju članka 3. i 4. st. 1. i 3. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 27/09., 5/11.) načelnik Općine Desinić raspisuje NATJEČAJ za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima općine Desinić.

01.02.2013 Lokalna akcijska grupa – „Sutla“ – lokalna razvojna strategija

Lokalna akcijska grupa – „Sutla“ – lokalna razvojna strategija

U prostorijama Muzeja grada Pregrade, dana 21. studenog 2012 održan je sastanak gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne samouprave koji su osnivači Lokalne akcijske grupe „Sutla“. Sastanak je sazvan u svrhu prezentacije izrađene Lokalne razvojne strategije (LRS) za Lokalnu akcijsku grupu - Sutla. Predstavljen je terminski plan aktivnosti LAG-Sutla, a odnosi se na sazivanje Skupštine LAG-Sutla koja će se održati 05. prosinca 2012 u sjedištu udruge u Zagorskim Selima te pripreme za akreditaciju na raspisani natječaj unutar IPARD programa – mjera 202 od strane Ministarstva poljoprivrede...

01.02.2013 Procedura zaprimanja i provjere računa

Procedura zaprimanja i provjere računa

Računi se zaprimaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Desinić gdje dobivaju svoj prijemni štambilj s datumom primitka. Niti jedan ulazni dokument koji nije prošao Jedinstveni upravni odjel Općine Desinić i nema štambilj ne može se uzeti u razmatranje. Kako bi račun bio vjerodostojan, uredan i ispravan mora sadržavati slijedeće bitne podatke: mjesto izdavanja, broj i nadnevak...

01.02.2013 Javna rasprava - prostorni plan i uređenje Općine Desinić

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić, utvrđenog Zaključkom Načelnika od 20.12.2012. godine...