Bagatelna nabava


JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - Natjecaj - Download
Privitak 2 - obrazac ponude - Download
Privitak 3 - Odluka o izboru - Download

OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ NA TEMELJU UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA


Privitak 1 - POZIV - Download

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA TEMELJU UGOVORA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ BAG.NAB.5/2016.


Privitak 1 - Dokumentacija - Download
Privitak 2 - Poziv - Download

MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ, KZŽ, DIONICA VRH ZBILJSKI – VINKOVIĆI – ŠUMAK


Privitak 1 - 1 - Download
Privitak 2 - 2 - Download
Privitak 3 - 3 - Download
Privitak 4 - 4 - Download MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ, KZŽ, DIONICA VRH ZBILJSKI – VINKOVIĆI – ŠUMAK

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ, KZŽ, DIONICA VRH ZBILJSKI – VINKOVIĆI – ŠUMAK


Privitak 1 - odluka cesta 1 - Download
Privitak 2 - odluka cesta 2 - Download MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ, KZŽ, DIONICA VRH ZBILJSKI – VINKOVIĆI – ŠUMAK

Odluka o odabiru

MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ, KZŽ, DIONICA VRH ZBILJSKI – VINKOVIĆI – ŠUMAK


Privitak 1 - 2016 ŠUMAK - Download
Privitak 2 - DOPUNA POZIVA - MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ, KZŽ, DIONICA VRH ZBILJSKI - VINKOVIĆI- ŠUMAK - Download

Nabava kamenog materijala 2016. godine.


Privitak 1 - kam_materijal_dokumentacija_za_nadmetanje - Download
Privitak 2 - kameni_materijal_poziv_odluka - Download
Privitak 3 - odluka_o_izboru_ponuditelja - Download
Privitak 4 - odluka_o_pocetku_postupka - Download
Privitak 5 - poziv_za_prikupljanje_ponuda - Download

REGISTAR BAGATELNE NABAVE 2015 GODINA


Privitak 1 - registar_bagatelne_nabave _2015 - Download

PRIKUPLJANJE PONUDA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA


Privitak 1 - POZIV - Download
Privitak 2 - zimska_2015_dokumentacija_za_nadmetanje - Download

PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ NA TEMELJU UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA

Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta po kilometru na području općine desinić


Privitak 1 - odluka_o_odabiru - Download
Privitak 2 - odluka_o_pocetku_postupka - Download

IZRADA III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - Odluka_o_imenovanju_ovlastenig_predstavnika - Download
Privitak 2 - Odluka_o_odabiru_urbing_2015_001 - Download
Privitak 3 - odluka_o_pocetku_postupka-kopija - Download

NABAVA KOMUNALNE OPREME – KANTI ZA SAKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - Odluka_o_imenovanju_ovlastenig_predstavnika - Download
Privitak 2 - Odluka_o_odabiru - Download

OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA TEMELJU UGOVORA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - Odluka_o_imenovanju_ovlastenih_predstavnika - Download
Privitak 2 - Odluka_o_izboru_za_obavljanje_komunalnih_pos - Download
Privitak 3 - ODLUKA_ZA_OBAVLJANJE_KOMUNALNIH_POSOVA_KOMUNALNE_DJELATNOSTI_ODRZAVANJA_NERAZVRSTANIH_CESTA_NA_TEMELJU_UGOVORA - Download
Privitak 4 - POZIV - Download


IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA


Privitak 1 - odluka_o_imenovanju_ovlastenih_predstavnika - Download
Privitak 2 - odluka_o_odabiru - Download

PRAVILNIK O BAGATELNOJ NABAVI 


Privitak 1 - bagatelna_nabava_pravilnik - Download