Novosti

03.08.2018 SUFINANCIRANJE NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE SA PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA ŠKOLSKU GODINU 2018/2019


Privitak 1: OBAVIJEST - SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA I PRIBORA - Download
Privitak 2: OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE - Download
Privitak 3: Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i školskog pribora 2018 2019 - Download

03.08.2018 Dostupna besplatna edukacija za IKT i www vaučere za MSP-ove


Privitak 1: Objava_Ministarstvo gospodarstva_edukacija o www vaucerima i IKT-u - Download

12.07.2018 Ministarstvo gospodarstva objavilo poziv vrijedan 53 milijuna kuna za poticanje informacijske i komunikacijske tehnologije


Privitak 1: Objava - Ministarstvo gospodarstva_Poziv IKT - Download

28.06.2018 JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1: JAVNI_UVID_U_PRIJEDLOG_PROGRAMA_RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM_ZEMLJIŠTEM_U_VLASNISTVU_RH ZA_PODRUCJE_OPCINE_DESINIC - Download
Privitak 2: Karta_i_tablica - Download
Privitak 3: Program_raspolaganja_poljoprivrednim_zemljistem_u_vlasnistvu_RH - Download
Privitak 4: IZVJESCE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - Download

20.06.2018 ŽENE ZA ZAGORJE – NATJEČAJ

ŽENE ZA ZAGORJE – NATJEČAJ Link

20.06.2018 Ministarstvo gospodarstva objavilo video edukaciju o inovacijskim vaucerima i certifikaciji


Privitak 1: Objava_Ministarstvo gospodarstva_edukacija o inovacijskim vaucerima i certifikaciji - Download

Ministarstvo gospodarstva objavilo video edukaciju o inovacijskim vaucerima i certifikaciji

14.05.2018  OGLAS O PRIJAVAMA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.


Privitak 1: Oglas - Download

17.04.2018 Z brega na breg

Z brega na breg

17.04.2018 KEREKESH TEATRA „POKOPAJ ME NJEŽNO“

U dvorani OŠ Đure Prejca u srijedu , dana 18. 04. 2018. godine s početkom u 20:00 sati

17.04.2018 KZŽ – NATJEČAJ za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini

KZŽ – NATJEČAJ za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini