Zakon o financiranju političkih aktivnosti -  izvješća

11.07.2018 Matija Podboj - obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)


Privitak 1 - MATIJA PODBOJ - PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA OBAVIJEST 01_01_2018-30_06_2018 - Download

10.07.2018 FRIDO KOLAREC - obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)


Privitak 1 - FRIDO KOLAREC - PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA OBAVIJEST 01_01_2018-30_06_2018 - Download

10.07.2018 DRAŽEN BORŠIĆ - obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)


Privitak 1 - Izjava Drazen Borsic - PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA, OBAVIJEST 01_01_2018- 30_06_2018 - Download

10.07.2018 BOŽO MATOŠEC - obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)


Privitak 1 - BOŽO MATOŠEC - PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA OBAVIJEST 01_01_2018-30 - Download

09.07.2018 DARIJA NOVAKOVIĆ - obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)


Privitak 1 - DARIJA NOVAKOVIĆ - PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA OBAVIJEST 01_01_ 2018-30_06_2018 - Download

09.07.2018 VELIMIR ŠLOGAR - obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)


Privitak 1 - VELIMIR_SLOGAR - PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA OBAVIJEST 01_01_2018-30_06_2018 - Download

05.07.2018 JERKO PETROVIĆ - obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)


Privitak 1 - JERKO PETROVIC - PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA_OBAVIJEST 01_ 01 - Download

28.02.2018 MATIJA PODBOJ – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU


Privitak 1 - 1_Godišnji financijski izvještaj - Download
Privitak 2 - 2_Godišnji program rada - Download
Privitak 3 - 3_Financijski plan za 2018 - Download
Privitak 4 - 4_Program rada za mandatno razdoblje - Download
Privitak 5 - 5_Izvješće o donacijama primljenima tijekom godine - Download

28.02.2018 JERKO PETROVIĆ – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU


Privitak 1 - 1_Godišnji financijski izvještaj - Download
Privitak 2 - 2_Godišnji program rada za 2018 - Download
Privitak 3 - 3_Financijski plan za 2018 - Download
Privitak 4 - 4_Program rada za mandatno razdoblje - Download
Privitak 5 - 5_Izvješće o donacijama primljenima tijekom godine - Download

28.02.2018 FRIDO KOLAREC – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU


Privitak 1 - 1_Godišnji financijski zvještaj - Download
Privitak 2 - 2_Godišnji program rada za 2018 - Download
Privitak 3 - 3_Financijski plan za 2018 - Download
Privitak 4 - 4_Program rada za mandatno razdoblje - Download
Privitak 5 - 5_Izvješće o donacijama primljenima tijekom godine - Download

28.02.2018 DARIJA NOVAKOVIĆ – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU


Privitak 1 - 1_Godišnji financijski izvještaj - Download
Privitak 2 - 2_Godišnji program rada za 2018 - Download
Privitak 3 - 3_Financijski plan za 2018 - Download
Privitak 4 - 4_Program rada za mandatno razdoblje - Download
Privitak 5 - 5_Izvješće o donacijama primljenima tijekom godine - Download

28.02.2018 BOŽO MATOŠEC – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU


Privitak 1 - 1_Godišnji financijski izvještaj - Download
Privitak 2 - 2_Godišnji program rada za 2018 - Download
Privitak 3 - 3_Financijski plan za 2018 - Download
Privitak 4 - 4_Program rada za mandatno razdoblje - Download
Privitak 5 - 5_Izvješće o donacijama primljenim tijekom godine - Download

28.02.2018 DRAŽEN BORŠIĆ – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU


Privitak 1 - 1_Godišnji financijski izvještaj - Download
Privitak 2 - 2_Godišnji program rada za 2018 - Download
Privitak 3 - 3_Godišnji financijski plan za 2018 - Download
Privitak 4 - 4_Program rada za mandatno razdoblje - Download
Privitak 5 - 5_Izvješće o donacijama primljenima tijekom godine - Download

28.02.2018 VELIMIR ŠLOGAR – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU


Privitak 1 - 1_Godišnji financijski izvještaj - Download
Privitak 2 - 2_Godišnji program rada za 2018 - Download
Privitak 3 - 3_Godišnji financijski plan 2018 - Download
Privitak 4 - 4_Program rada za mandatno razdoblje - Download
Privitak 5 - 5_Izvješće o donacijama primljenim tijekom godine - Download

14.07.2017 MATIJA PODBOJ – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)


Privitak 1 - Matija Podboj_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 - Download

14.07.2017 FRIDO KOLAREC – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)


Privitak 1 - Frido Kolarec_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 - Download

14.07.2017 DARIJA NOVAKOVIĆ – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)


Privitak 1 - Darija Novaković_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 - Download

14.07.2017 BOŽO MATOŠEC - obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)


Privitak 1 - Božo Matošec_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 - Download

14.07.2017 JERKO PETROVIĆ - obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)


Privitak 1 - Jerko Petrović_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 - Download

14.07.2017 DRAŽEN BORŠIĆ - obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)


Privitak 1 - Dražen Boršić_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 - Download

14.07.2017 VELIMIR ŠLOGAR – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)


Privitak 1 - Velimir Šlogar_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 - Download